Μεμβράνη απορρόφησης
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας

Μείωση Ακτινοβολίας

-95%

- 0 %

Η AEGOS είναι μια διαφανής μεμβράνη η οποία προστατεύει από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η μεμβράνη AEGOS εφαρμόζεται εύκολα σε όλες τις συσκευές, κατέχει πατέντα τεχνολογίας ευρασιτεχνίας και είναι πιστοποιημένη από διεθνή ερευνητικά κέντρα, βάση διαδικασιών ISO .

AEGOS για
φορητές συσκευές

Δεδομένα SAR

Certified Testing Institution (Gumi Electronic Information Technology Institute), Test Items(SAR-Electronic Specific rate), Test Method (Research protocol No. 2014-17 of National Institute of Radiological Science)

A

99.3%

Πριν τη χρήση μεμβράνης
0.149
Μετά τη χρήση μεμβράνης
0.001

B

84%

Πριν τη χρήση μεμβράνης
0.141
Μετά τη χρήση μεμβράνης
0.023

C

99.5%

Πριν τη χρήση μεμβράνης
0.183
Μετά τη χρήση μεμβράνης
0.001

AEGOS για το router

Δερμάτινη θήκη κεραίας router για απορρόφηση 98% της ηλεκτρομανητικής ακτινοβολίας